2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Lina Bairašauskienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Jaunųjų opusai

 

Santrauka

Interakcinė etnografija: metodologija ar epistemologija?

Šiame straipsnyje aptariama, kaip, kintant metodologinėms tyrimų prieigoms bei tradicijoms, transformuojasi socialinių tyrimų praktika, bei keliamas dileminis klausimas: kas yra etnografija – metodologija ar epistemologija. Teigiama, kad šiuolaikinė etnografija yra dialogas tarp kultūrų, jų interpretavimas, kūrybinis procesas, pasakojimas, konstruktas, mokslinis tyrimas ir eksperimentas, kurio neįstengia suvaržyti disciplinos. Tad būtina pažvelgti į etnografinio tyrimo atsiradimo ištakas bei charakteristikas, būdingas edukologijos mokslo kontekste, pristatančias interakcinę etnografiją kaip epistemologiją, t. y. pažinimo būdą arba tyrimo filosofiją, pasižyminčią rekursyvia, ineraktyvia ir abuktyvia logika, bet ne iš anksto apibrėžtais žingsniais ar tyrimo lauko metodais.

 

Raktažodžiai: interakcinė etnografija, metodologija, epistemologija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.22

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu