2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Rolandas Bartkus
       Kauno technologijos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Mokslinių paradigmų kaita Th. S. Kuhno ir P. Engelmeierio teorijose

Šiuo straipsniu pristatoma Engelmeierio eurilogija Kuhno mokslinių paradigmų kaitos požiūriu. Tyrinėjant veikalus "Kūrybos teorija ir Mokslo revoliucijų struktūra", kiekvieno iš jų medžiaga naudojama kaip priemonė antrojo tyrimui. Įvertinant požiūrių skirtumus ir panašumus – ieškant bendro „vardiklio“, aptariamos kūrybinių gebėjimų, atradimo, išradimo, paradigmos, teorijos, kaitos sąvokų sampratos ir jų tarpusavio koreliacijos. Labiausiai susitelkiama į tas Engelmeierio įžvalgas, kurios gali padėti kaip nuorodos į mokslo revoliucijų struktūros sampratą.

 

Raktažodžiai: paradigma, teorija, atradimas, išradimas, kaita

https://doi.org/10.24101/logos.2019.07

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu