2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Roma Bončkutė
       Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Kultūros sąvokos raiška Daukanto darbuose

Straipsnyje nagrinėjama kultūros sąvokos raiška Simono Daukanto (1793–1864) darbuose. Pirmasis gimtąja kalba rašęs lietuvių istorikas neperėmė kitose Vakarų kalbose iš lotynų kalbos (colere) pasidaryto cultura naujadaro, kurį pirmasis savo veikaluose įtvirtino Johannas Gottfriedas Herderis (1744–1803). Herderio darbų intertekstai yra randami Daukanto veikaluose. Straipsnyje parodoma, kad Daukantas lenkiškai rašydamas vartojo XVIII a. populiarų kultūros sinonimą civilizacija, kurį savo rankraštyje Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas (~1850–1856) išvertė „akylumas“. Straipsnyje, remiantis Reinhart Koselleko sąvokų istorijos teorija, svarstoma Daukanto kultūros sąvokos raiškos istorija.

 

Raktažodžiai: Daukantas, Herder, Kosellek, akylumas, kultūros konceptas, kalba, tauta, istorija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.19

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu