2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Eugenijus Danilevičius
       Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Viltis – esminis asmens tobulėjimo veiksnys personalizmo perspektyvoje

Straipsnyje ieškoma atsakymų į klausimus: Koks yra vilties vaidmuo šiuolaikinio žmogaus pasaulėžiūroje, gyvensenoje ir šiandienėje kultūroje? Ar kiekviena viltis skatina žmogų tobulėti ir gali nuraminti egzistencinį asmens troškimą siekti laimės? Koks yra personalizmo įnašas kuriant vilties, kaip žmogaus gyvenimo kategorijos, sampratą? Ar viltis tebėra tokia svarbi vertybė visuomenei ir jos nariams? Straipsnyje remiamasi personalizmo mokymu apie nelygstamą žmogaus asmens vertę, grindžiamą neredukuojamu jo orumu, kylančiu iš žmogaus laisvo meilės dialogo su Triasmeniu Dievu. Straipsnio pabaigoje pateiktos teoriškai pagrįstos šio tyrimo išvados ir iškeliami probleminiai klausimai naujiems tyrimams.

 

Raktažodžiai: viltis, personalizmas, tiesa apie save, žmogaus asmens dinamizmas, asmens tobulėjimas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.06

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu