2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Irena Darginavičiene
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Komunikacijos proceso multimodalumas

Multimodalumas kaip informacijos perdavimo priemonė laikomas svarbia sėkmingo komunikacijos proceso dalimi. Komunikacijoje multimodalumas gali įgauti įvairias formas. Tai gali būti žodžiu arba raštu pateiktas tekstas (verbalinė forma), paveikslėliai ir kita ne teksto forma pateikta informacija (vizualinė forma), muzika ir kita garsinė informacija (audio forma) ir pan. Sutariama, kad šiuolaikinių technologijų pasaulyje verbalinė komunikacijos forma prarado savo kaip išskirtinės informacijos perdavimo priemonės vaidmenį. Komunikacijos procese vis dažniau naudojamos įvairios vizualinės, audio, gestų ir pan. informacijos perdavimo formos, kurių derinys vadinamas komunikacijos multimodalumu. Nors multimodalumo sąvoka suvokiama panašiai, ją apibrėždami mokslininkai vartoja skirtingus terminus ir pateikia skirtingas interpretacijas. Straipsnyje pateikiamas įvairių autorių požiūris į multimodalumą komunikacijos procese.

 

Raktažodžiai: multimodalumas, komunikacija, raiškos forma, daugiaplanis, vizualinė raiška

https://doi.org/10.24101/logos.2019.16

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu