2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Ieva Deviatnikovaitė
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Klaipėdos Krašto Seimelis: 1935 m. rinkimai

Per šešiolika metų, kai Lietuva disponavo suvereno teisėmis į Klaipėdos kraštą, Krašto įstatymų leidžiamoji valdžia – Seimelis – buvo renkama šešis kartus. Visi rinkimai pasižymėjo politinėmis intrigomis ir kovomis. Tačiau, remiantis išlikusiais archyvuose duomenimis, beveik aršiausi Seimelio rinkimai vyko 1935 m. Tai liudija Krašto gubernatoriaus raštai centrinei valdžiai, Valstybės saugumo departamento spaudos dienynai, Valstybės saugumo policijos Klaipėdos apygardoje biuleteniai, Klaipėdos krašto pasienio policijos vado raportai, Šiaulių apygardos tardytojų nutarimai, vokiečių bei kitų valstybių žiniasklaida, gyventojų protestai, skundai bei apylinkės rinkimų komisijos narių pareiškimai Klaipėdos apygardos rinkimų komisijai. Maža to, šiuos rinkimus stebėjo apie penkiasdešimt užsienio žurnalistų iš tokių leidinių kaip Times, Daily Express, Daily Mail, Morning Post, Daily Telegraph, taip pat iš Vokietijos, Lenkijos žiniasklaidos priemonių. Tokio susidomėjimo priežastimis galėjo būti 1935 m. centrinės Lietuvos valdžios padaryti Klaipėdos krašto Seimelio rinkimų įstatymo pakeitimai, vėl didėjantis Vokietijos vaidmuo Europoje.

 

Raktažodžiai: Seimelis, rinkimai, Seimelio nariai

https://doi.org/10.24101/logos.2019.20

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu