2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Arnoldas Gabrėnas
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Recenzija

 

Santrauka

Apie Lietuvos istorinę architektūrą ir naujus miestų pokyčius

Almantas Samalavičius. Lithuanian Architecture and Urbanism: Essays in History and Aesthetics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 195 p. ISBN 978-1-5275-2228-2

Recenzijoje aptariama Anglijoje išleista profesoriaus Almanto Samalavičiaus knygą ,,Lietuvos architektūra ir urbanistika“, apibūdinamos pagrindinės autoriaus keliamos problemos ir pateikiama jų analizė. Išryškinama istorinė tyrimų dimensija bei kultūrologinis požiūris į baroko architektūrą Lietuvoje. Recenzentas pabrėžia kritišką autoriaus požiūrį į pastarųjų dešimtmečių urbanistinės raidos tendencijas Lietuvoje, analizuoja neigiamą požiūrį į aukštybinių pastatų koncentraciją Vilniuje Konstitucijos prospekte bei besaikį aukštingumo didinimą Vilniaus miesto centrinėje zonoje. Atkreiptas dėmesys į skaudžią problemą – miestovaizdžio estetinę eroziją. Recenzijoje konstatuojama, kad knygos autoriaus požiūris artimas amerikiečių urbanistikos istoriko ir kritiko L. Mumfordo humanistinei miesto koncepcijai.

 

Raktažodžiai: Lietuvos architektūra, barokas, miestovaizdis, viešosios erdvės

https://doi.org/10.24101/logos.2019.23

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu