2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Evaldas Juozelis
       Mykolo Romerio universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Science – Politics Encounter: Evidence, Values, Ideologies

Straipsnyje analizuojama prielaida, kad egzistuoja koreliacija tarp psichologinės individo struktūros bei jo politinių nuostatų ir individo laikysenos mokslinės informacijos ir mokslo bendruomenės atžvilgiu. Kitaip tariant, gilinamasi į klausimą, ar mokslinių duomenų priimtinumas individui iš esmės pasireiškia kaip subjektyvus ir ideologinis santykis tarp specifinių mokslo problemų ir atitinkamų vertybinių direktyvų. Siūlomos šios tyrimo gairės: a) konservatyviosios ir liberaliosios politinės pasaulėžiūros perskyra atskleidžia principinį įprotį politinį diskursą aiškinti kaip prieštarų rinkinį, bet tikslintina pasitelkiant neurofilosofinį skepsį; b) koks mokslo įvaizdis siūlytinas ir kaip jis galėtų prisidėti prie efektyvios mokslo politikos formavimo? c) Vakarų universitetuose auga netolerancija įvairioms politinėms ir mokslinėms pažiūroms – ar aptariama koreliacija pajėgi pasiūlyti sprendimą?

 

Raktažodžiai: politinės vertybės, mokslo žinios, neurofilosofija, ideologija, poliarizacija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.8

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu