2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Igor Korolyov
       Taraso Ševčenkos Kijevo nacionalinis universitetas, Ukraina

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Kooperatyvumo kognityvinė ir komunikacinė kategorijos: ontologinis ir gnoseologinis aspektai

Straipsnyje nagrinėjamas kooperatyvumo kognityvinės ir komunikacinės kategorijų ontologinis pobūdis. Koopertatyvumas yra universalus, pamatinis visuomenės bruožas, be kurio visuomenės ir atskirų jos individų sėkmingas gyvavimas būtų neįmanomas. Ontologinis šio reiškinio pobūdis išreikštas objekto pažinimo prielaidose, metoduose ir šaltiniuose. Straipsnyje parodyta, kad kooperatyvumo gnoseologinė prigimtis susijusi su partnerių tarpusavio bendravimu, kuris reiškiasi gebėjimu dirbti komandoje laikantis partnerystės principų, pagrįstų sąžiningumu, standartinių taisyklių pripažinimu ir abipusės naudos siekiu.

 

Raktažodžiai: kooperatyvumo kognityvinė ir komunikacinė kategorijos, ontologija, gnoseologija, solidarumas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.9

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu