2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Zoriana Matsiuk
       Lesios Ukrainkos Rytrų Europos nacionalinio universiteto docentė, Ukraina

 

Kultūra

 

Santrauka

Idiomų su komponentu "bitė" etimologijos ir simbolikos tyrimas

Straipsnyje tyrinėjama ukrainiečių frazeologizmų sistema, teikianti žinių apie pasaulį, tautos sąmonės sąvokas ir vaizdinius, kurie kartu išreiškia simbolių prasmes. Domimasi kalbos frazemų gausa, atspindinčia tautos būdą ir ukrainiečių koloritą. Bandoma atkurti kalbos ir dvasinės kultūros, kalbos ir mentaliteto santykį, kuris formuoja frazeologinių vienetų kultūrines ir etnines ypatybes, ištirti analizuojamų frazeologinių vienetų kalbinio potencialo dinaminius procesus. Aptarti frazeologiniai vienetai, turintys komponentą „bitė“, pateiktos jų etnokultūrinės charakteristikos ir vartojimo priežastys, ištirta simbolinė frazemų reikšmė, palygintas bitės įvaizdžio istorinis ir etimologinis suvokimas įvairių tautų kultūroje.

 

Raktažodžiai: frazema, frazeologinis vienetas, etnokultūra, semantika, simbolis, istorinė etimologinė analizė

https://doi.org/10.24101/logos.2019.17

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu