2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Dalia Marija Stančienė
       Klaipėdos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Vokiškojo idealizmo ir Rytų filosofijos recepcija Vydūno sąmonės filosofijoje

Žmogaus esmė, jo sąmoningumas, kuriamoji galia, vitališkumas – tai egzistencinės filosofijos temos, kurios domina Vydūną. Susipažinęs su Vakarų filosofija, Rytų religijomis ir teosofų idėjomis, jis bando atsakyti į klausimą, kas yra žmogus, koks jo santykis su pasauliu. Spręsdamas šias problemas, Vydūnas analizuoja dvasinės būties prigimtį, sąmonę ir jos galias, kultūros apraiškas. Straipsnyje aptariamas Hegelio požiūris į Rytų filosofiją, atskleidžiama indų filosofijos recepcija Schopenhauerio filosofijoje, išryškinama teosofų veikla XIX a. Vokietijoje, parodoma, kas darė įtaką Vydūno pasaulėžiūros formavimuisi.

 

Raktažodžiai: Vydūnas, Hegelis, Schopenhaueris, vokiškasis idealizmas, teosofija, sąmonės filosofija

https://doi.org/10.24101/logos.2019.05

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu