2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Olga Mastianica-Stankevič
       Lietuvos istorijos institutas, Lietuva

 

Kultūra

 

Santrauka

Viešojo diskurso galia: lietuvių inteligentijos savikūra periodinėje spaudoje (XIX a. pabaiga–XX a. pradžia)

Lietuvoje, taip pat kaip Vidurio ir Rytų Europoje, tebevyksta aktyvūs inteligentijos, kaip atskiros visuomenės grupės, moksliniai tyrimai. Šiame straipsnyje bandoma aiškintis, kaip lietuvių inteligentija naudojo viešąjį diskursą formuojantis grupinei tapatybei XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje; kaip inteligentija, remdamasi diskursyviomis praktikomis, siekė save apibrėžti kaip atskirą visuomenės grupę, apibrėžti savo vietą ir vaidmenį modernėjančioje visuomenėje. Straipsnio tikslas – identifikuoti diskursyvias strategijas, kuriomis lietuvių inteligentija XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje siekė paremti savo individualią ir kolektyvinę savivoką. Viešojo diskurso sąvoka vartojama praktiniais tikslais ir apibrėžiama per naudojamų šaltinių atrankos principus. Tai rašytiniai tekstai, skirti plačiajai publikai, visuomenei – spaudos publikacijos, publikuoti kūriniai, kurie buvo plačiai skaitomi ir aptarinėjami Lietuvoje XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Daroma prielaida, kad ši publicistinio pobūdžio literatūra taip pat buvo inteligentijos – kaip atskiros visuomenės grupės – kuriamoji ir jos savivoką platinanti priemonė.

 

Raktažodžiai: inteligentija, viešasis diskursas, tapatybė, savivoka, XIX a.

https://doi.org/10.24101/logos.2019.18

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu