2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Nerijus Stasiulis
       Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

L. Wittgensteino psichologijos filosofija: geštaltpsichologijos kritika

Tai pirmasis iš trijų straipsnių ciklo, skirto aptarti L. Wittgensteino pastabas apie psichologiją. Jame parodoma, kad Wittgensteino psichologijos filosofija formavosi atsiremdama į W. Köhlerio geštaltpsichologijos kritiką. Geštaltpsichologija atmetė mechanistinį psichikos reiškinių aiškinimą ir rėmėsi holistiniu principu, o Wittgensteinas kritikavo fiziologinį aiškinimą apskritai. Jo filosofinis tyrinėjimas kreipia dėmesį į tai, kaip psichologinių sąvokų (žodžių) prasmė „rodo save“. Ši saviroda paklūsta Sprachspiele logikai, o scientistinė Köhlerio programa remiasi kritikuotinais filosofiniais vaizdiniais.

 

Raktažodžiai: bgeštaltpsichologija, Köhleris, psichologijos filosofija, Wittgensteinas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.01

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu