2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Roman Vasko
       Kijevo nacionalinis lingvistikos universitetas, Ukraina

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Semiotinė ir kultūrologinė skaitmeninių frazeosimbolių raiška

Straipsnyje pateikiamas mokslinis argumentas apie semiotinę-kultūrinę skaitmeninių frazeologinių simbolių raišką. Teiginys grindžiamas naujuoju Yu. M. Lotman aiškinimu apie semiosferą kaip tęstinį (funkcinį) semiotinį tęstinumą ir koreliaciją su tokia kognityvinės diskurso paradigmos konstrukcija kaip konceptuali sfera. Daroma prielaida, kad abu modeliai turi „diachroninį gylį“, grindžiamą kultūriniais ženklais-simboliais, iš kurių seniausi yra skaitmeniniai simboliai. Formuluojamas pagrindinis semiotinių ir kultūrinių skaitmeninių frazeosimbolių principas. Tai Pitagoro numerologijos teorija grindžiamas pasaulio organizavimo principas, per kurio prizmę būtina analizuoti jų formavimo procesus ir tolesnį aiškinimą.

 

Raktažodžiai: semiosfera, skaitmeniniai frazeosimboliai, semiotinė ir kultūrologinė raiška, diachroninis gylis, tvarkos principas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.10

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu