2003 - 2019

. . :. :: :.: ::.::: .:. .: : ::: .. :. .:..: :.. ::

LOGOS religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas

 

English   Į pradžią

Logos 98

:. Lina Vidauskytė
       Vilniaus universitetas, Lietuva

 

Mokslinė mintis

 

Santrauka

Mitas ir šifras. Postsekuliarybės implikacijos Karlo Jasperso ir Rudolfo Bultmanno mąstyme

Straipsnyje analizuojama filosofiniu ir religiniu požūriu reikšminga filosofo K. Jasperso ir teologo R. Bultmanno diskusija krikščionybės numitinimo klausimu. Išskiriami svarbiausi diskusijos momentai, abiejų dalyvių išsakyti argumentai bei pristatoma Jasperso pasiūlyta alternatyva numitinimo programai. Krikščionybės numitinimas sykiu byloja apie religijos krizę ir bandymą ją įveikti. Bultmanno įsitikinimu, modernaus mokslo raida yra nesuderinama su mitiniu krikščioniškosios religijos pasaulėvaizdžiu. Jis skelbia numitinimo programą ir siekia įtvirtinti egzistencinę Naujojo Testamento interpretaciją. Šios analizės pagrindu turėjo tapti M. Heideggerio filosofija. Straipsnyje keliamas klausimas, ar mitą apskritai yra įmanoma įveikti.

 

Raktažodžiai: postsekuliarybė, mitas, numitinimas, Jaspersas, Bultmannas

https://doi.org/10.24101/logos.2019.04

Žurnalo leidėjas: VO "Logos"
:. REDAKCIJA
Vyr. redaktorė - Dalia Marija Stančienė, Vyr. redaktorės pavaduotojas - Gintautas Vyšniauskas, stilistė - Aldona Radžvilienė, stilistas (anglų k.) - John F.X. Knasas
:. REDAKCIJOS ADRESAS:
 

Laisvės pr. 60, LT-05120 Vilnius, Lietuva, tel.: 370 5 2421963, faks: 370 5 2429454.
:. ELEKTRONINIS PAŠTAS:

                                      
logos@litlogos.eu