eidos_logo    Filosofinės antropologijos, hermeneutikos ir orientalistikos žurnalas lizards
        
 
Eidos” senovės graikų sąvoka, per amžius pritraukianti didžiųjų filosofų, teologų, mokslininkų ir poetų dėmesį. Naujasis virtualus leidinys gimė kaip Rytų ir Vakarų idėjų istorijos bei dabartinių kultūros fenomenų refleksijos padarinys. “Eidos” autorių interesų sfera pakankamai plati, ir galėtų būti apibūdinta kaip idėjų istorija ir filosofinė antropologija. Čia planuojame publikuoti ne tik filosofinių klasikinių tekstų vertimus, kritinius straipsnius bei apžvalgas, bet ir originalius šiuolaikinių autorių poezijos ir prozos kūrinius, literatūrologinius tyrimus bei straipsnius, skirtus kalbos ir literatūros analizei. Leidinio struktūrą apsprendė jo orientacija tiek į akademinius tyrimus, tiek į literatūrinius tekstus.

 

NAUJIENOS

14. 09. 07

Tyrimai

ALGIS UŽDAVINYS
Sufism in the Light of Orientalism

It is difficult to escape a paradoxical suspicion that the early Sufis would be entirely perplexed if they could read the works about Sufism produced by the contemporary Orientalistic scholarship, be it critically deconstructive or “metaphysically objective”.   

Vertimai

TOMAS AKVINIETIS.
Apie potencialiąsias teisingumo dalis

Pirmiausia ta dorybė, kuria žmogus grąžina Dievui tai, kas Jam priklauso, nes tai, ką žmogus grąžina Dievui, neprilygsta skolai. Todėl Psalmėje giedama: Kuo galiu atsilyginti Viešpačiui už visa, ką jis dosniai yra man davęs? (Ps 116,12). Dėl to teisingumui priskiriama religija, kuri, pasak Tulijaus, rūpinasi tikėjimu ir garbinimu tos aukštesniosios prigimies, kuri vadinama dieviškąja.    

30.06.07

Tyrimai

DALIA MARIJA STANČIENĖ
Scholastinis dialogo įbūtinimas

Scholastiniai mąstytojai tikėjo, kad asmuo yra susijęs su tuo, iš kurio  gauna prigimtį ir su tais, su kuriais  gali bendrai ją išgyventi, todėl, jų nuomone, gilinantis į esatį bus atrastas dieviškasis Tu, kaip (asmens) buvimo pagrindas.   

16.05.07

Actualijos

AURIDAS GAJAUSKAS
Pasaulio pakraščio (ne)patirties modusai: neiginio ambivalentika

Savo romane „Trys draugai“, Remarkas aprašo situaciją, kai pagrindinio personažo mylimajai sunkiai susirgus, audringą naktį į pagalbą atvažiuoja jo draugas ir atveža gydytoją. Kuo svarbus toks pasakojimas šių svarstymų kontekste?    

ЕКАТЕРИНА ЛАВРИНЕЦ
Чтение городского пространства: предварительные заметки

Такого рода элементы городского пространства как Stebuklas ценны и тем, что позволяет наблюдать день за днём разворачивающуюся мифологию вокруг места, наугад выбранного архитектором. На данный момент эта тротуарная плитка, видимо, обладает статусом городского памятника, поскольку мэрия заказала автору замену уже сносившейся плитке – на сей раз с использованием венецианского стекла.   

30. 03. 07

Tyrimai

DALIA MARIJA STANČIENĖ
Įstatymo auklėjamosios galios interpretacijos Tomo Akviniečio filosofijoje

Kad teisimo metu būtų įgyvendintas teisingumo aktas, Akvinietis teigia jog reikia trijų dalykų: „pirma, kad [teisimas] kiltų iš teisingumo polinkio, antra, kad kiltų iš vadovaujančio įgaliojimo, trečia, kad atitiktų teisingą išminties pagrindimą“   

27. 03. 07

Actualijos

DAINIUS RAZAUSKAS
Semiotikos greimas ant mi(s)tikos pieno (pagaliau parašyta recenzija)

Norėčiau paskelbti savo „recenziją Greimui“ tokią, kokia ji yra iš tikrųjų, nes atspausdintoji „Kultūros baruose“ (2007, Nr. 1, p. 83–92) yra be mano (ir be žurnalo vyriausiojo redaktoriaus Bronio Savukyno!) žinios Laimos Kanopkienės iškraipyta taip, kad aš nebeprisiimu už ją autorinės atsakomybės. Ne dėl to, kad būčiau parašęs labai jau „tobulai“, anaiptol, bet dėl to, kad parašiau būtent taip, o jei kam norisi kitaip, tegu rašo pati.

16. 02. 07

Tyrimai

ANTANAS ANDRIJAUSKAS
Neklasikinio mąstymo principai Kierkegaardo „egzistencinės krizės“ filosofijoje

Siekiant suvokti Kierkegaardo fenomeną ir jo idėjų įtaigumo priežastis nevertėtų pamiršti, kad jis buvo ne tik didis mąstytojas, bet ir postromantinės literatūros genijus. Jo veikaluose savitai susipynė filosofinės mąstysenos gelmė, rafinuotas literatūrinis stilius ir subtilaus psichologo nuojauta. Psichologiniu požiūriu tai buvo vienas įžvalgiausių mąstytojų, lygiavertis Pascale’ui, Montaigne’ui, Schopenhaueriui, Dostojevskiui, Nietzsche’i, Bergsonui ir M. Proustui.

ANTANAS ANDRIJAUSKAS
Nietzsche’s neklasikinė filosofija

Įtakingas hermeneutinės filosofijos šalininkas H.-G. Gadameris studijoje Das Drama Zaratustras („Zaratustros drama“, 1986) Nietzsche’ę vadina „minties eksperimentuotoju“, atskleidusiu naują filosofijos epochą, ir „genialiu psichologu“, sugebėjusiu prasiskverbti į žmogaus psichiką. Filosofo tekstus jis aiškina kaip savitas užšifruotas parodijas, kuriose išorinis metaforinis sluoksnis slepia tikrąją Nietzsche’s filosofinių poetinių idėjų esmę.

DAINIUS RAZAUSKAS
Ретрский морской кабан в свете балто-славянских быличек о «рыбном пастухе»

В Белоруссии, «чтобы водяной не слизывал смазку с мельничных колес, мельники бросали в воду сало, внутренности или мясо свиньи» (СД I, 399). В России, в окрестностях Новгорода верили, что водяной непосредственно сам может быть свиньей (РС, 95); так, «по рассказу из Новгородской губернии, когда отыскивали утонувшую девушку, то ныряли в воду. Один мужик нырнул, нашел девушку и хотел ее вытащить за волосы, но на ней сидела свинья. В другой раз нырнул – то же самое. Приготовляясь нырять в третий раз, он перекрестился. Водяной – это был он в образе свиньи – скрылся. Утопленница была вытащена, но к жизни ее не удалось возвратить»

 

17. 04. 06

Tyrimai

ANTANAS ANDRIJAUSKAS
M.K. Čiurlionis ir abstrakcionizmo atsiradimas (rusų kalba)

Rytų ir Vakarų meninių tradicijų sąveika J. Baltrušaičio menotyros koncepcijoje (rusų kalba)

 

Vertimai

Mokymo Pėdos (Dhammapada).
(Fragmentai) (Iš pali kalbos vertė Audrius Beinorius)

Jis gieda šventraščius vieną po kito nepaliaudamas, tačiau neapdairiai nė vienu neseka – tarsi piemuo, skaičiuojantis svetimas karves. Ne toks yra tikrasis atsiskyrėlis.

 

 

Žurnalo redakcinė kolegija

• prof. hab. dr. Antanas Andrijauskas • dr. Vaclovas Bagdonavičius • doc.dr. Gražina Miniotaitė • dr. Dalia Marija Stančienė • doc.dr. Faustas Jončys • dr. Andrius Konickis • dr. Laima Рinkūnaitė • doc.dr. Audrius Beinorius •

Projekto vadovas: dr. Vladimir Korobov

 
Projektа remia "Spaudos, radijo ir televizijos remimo fondas"

Project supported by Media support Foundation

 
© Logos, 2003 - 2007 Designed by ID