eidos_logo    Filosofinės antropologijos, hermeneutikos ir orientalistikos žurnalas
 
• TYRIMAI •
       
[ 14. 09. 07 ]

ALGIS UŽDAVINYS
      Sufism in the Light of Orientalism

[ 30. 06. 07 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Scholastinis dialogo įbūtinimas

[ 16. 02. 07 ]

ANTANAS ANDRIJAUSKAS
     Neklasikinio mąstymo principai Kierkegaardo „egzistencinės krizės“ filosofijoje

     Nietzsche’s neklasikinė filosofija

DAINIUS RAZAUSKAS
     Ретрский морской кабан в свете балто-славянских быличек о «рыбном пастухе»

 

[ 17. 04. 06 ]

ANTANAS ANDRIJAUSKAS
     M.K. Čiurlionis ir abstrakcionizmo atsiradimas (rusų kalba)

     Rytų ir Vakarųmeninių tradicijų sąveika J. Baltrušaičio menotyros koncepcijoje (rusų kalba)

 

[ 22. 12. 05 ]

DAINIUS RAZAUSKAS
     Krosnis: mitinio vaizdyno apžvalga

     „Vėjo dienos”

 

AUDRIUS BEINORIUS
     EvaĒ me suttam: Apie ankstyvojo budizmo bendruomenės, kanono ir kalbos raidą

 

[ 22. 09. 05 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Pirmasis viduramžių Renesansas: Beda Garbingasis, Alkuinas

     Kalno pamokslas Tomo Akviniečio etikoje

 

[ 10. 03. 05 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Malebranche‘o metafizika

 

[ 20. 07. 04 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Tomo Akviniečio sistemos bruožai

VALDAS JASKŪNAS
     „Kaimiškoji Indija”. Kaimo tapatybės įvaizdžiai britų kolonijinio pažinimo sistemoje

ANDRIUS KONICKIS
     Levo Karsavino kontekstai

 

[ 25.05.04 ]

ANTANAS ANDRIJAUSKAS
     Konfucianizmo filosofijos metamorfozės

LORETA POŠKAITĖ
     Skonis ir skanavimas kinu estetikoje

JOLANTA ZABULYTĖ
     Saulės kulto apraiškos armėnш ir lietuvių kryžiuose

 

[ 14. 04. 04 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Gėrio transcendentalija

[ 11.01.04 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Tomo Akviniečio moralinio įstatymo koncepcija

LINAS KONDRATAS
      Islamo mistikai ir ortodoksai: doktrininių, teorinių, psichotechninių ir socialinių aspektų santykis islamo tradicijoje

 

[ 31.10.03 ]

VALDAS JASKŪNAS
     Literatėūrinė Indijos paradigma ir jos vaidmuo orientalistinėje Vakarų epistemos programoje

 

[ 20.09.03 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Rousseau religija (pabaiga)

LORETA POŠKAITĖ
     Tradicinės kinų kultūros tyrinėjimas tarpcivilizaciniame dialoge

 

[ 25.07.03 ]

VALDAS JASKŪNAS
     XVIII-XIX a. orientalizmas vakarų civilizacinių paradigmų transformacijos perspektyvoje

 

[ 27.06.03 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Rousseau religija (tęsinys)

 

[ 31.05.03 ]

AUDRIUS BEINORIUS
     Śaktipāta: dieviškosios malonės samprata Kašmyro tantrizme

 

[ 13.05.03 ]

RAMŪNAS MOTIEKAITIS
     Universaliosios muzikos ideja Kinijos ir Vakaru estetikoje

ALGIS UŽDAVINYS
     Hikmat ilahiya: al-Suhrawardžio dieviškoji metafizika idėjų mutacijos požiыriu

LORETA POŠKAITĖ
     Vidurio kelias konfucianizme: ar jis gali būti vaikštomas?

 

[ 28.03.03 ]

AUDRIUS BEINORIUS
     Orientalistinis “hinduizmo” mitas

 

[ 25.02.03 ]

DALIA MARIJA STANČIENĖ
     Rousseau religija