eidos_logo    Filosofinės antropologijos, hermeneutikos ir orientalistikos žurnalas
 
• VERTIMAI •
       
[ 14.09.07 ]

TOMAS AKVINIETIS.
     Apie potencialiąsias teisingumo dalis (Vertė Gintautas Vyšniauskas)

 

[ 17.04.06 ]

MOKYMO PĖDOS.
     Dhammapada (fragmentai) (Vertė Audrius Beinorius)

 

[ 11.01.04 ]

TOMAS AKVINIETIS.
     Apie Tiesą (Vertė Gintautas Vyšniauskas)

 

[ 20.09.03 ]

AL-Fārābī.
     Apie sapnų priežastį (fragmentas) (Vertė Linas Kondratas)

 

[ 25.07.03 ]

NAMKHAI NORBU
     Veidrodis. Patarimai apie dėmesingumą ir sąmoningumą (Vertė Nerijus Vaitkus)

 

[ 27.06.03 ]

NATALIE DEPRAZ
     Husserlio Tarp-subjektyvumo teorija kaip Alterologija (Vertė Vygandas Aleksandravičius)

 

[ 31.05.03 ]

JOHN STUART MILL
     Utilitarizmas (fragmentas) (Vertė Aivaras Stepukonis)

 

[ 28.03.03 ]

TOMAS AKVINIETIS.
     Apie gamtos pradus (Vertė Gintautas Vyšniauskas)

 

[ 25.02.03 ]

JAMES JOYCE.
     Ulisas. 9 skyrius (Vertė Jeronimas Brazaitis)